Програма Еразмус+ освітній модуль Жан Моне проект "Аграрна політика ЄС"

Шукалович Василь Федорович

кандидат економічних наук,

доцент кафедри аналізу і статистики

 

Наукові інтереси:

Вертикальна інтеграція в агробізнесі: теорія, методологія, управління

Соціально-економічні пріоритети сільського розвитку в умовах глобалізації економіки та євроінтеграційної перспективи України

 

Проекти:

 

2016 - «Німецько-українська співпраця в сфері органічного сільського господарства», Федеральне міністерство сільського господарства Німеччини, AFC Consultants International GmbH

2016 – «Управління землями сільськогосподарського призначення – досвід Німеччини», Українсько-німецький агрополітичний діалог, Берлін, Німеччина

2010 - “Розуміння ринкової економіки, управління агробізнесом та системи вищої освіти», Департамент сільського господарства, Вашингтон; Університет штату Пенсильванія, Стейт Колледж, США

 

Публікації:

 

  1. Шукалович В.Ф. Вертикальна інтеграція, координація та контроль в агробізнесі/ В.Ф. Шукалович// Наука й економіка. – 2012. - №6. – С. 194-203.
  2. Шукалович В.Ф. Механізм прийняття рішення в управлінні вертикальними інтеграційними процесами в агробізнесі/ В.Ф.Шукалович// Економіка АПК. – 2014 – №6. – С.44-49
  3. Шукалович В.Ф. Про необхідність вертикальної інтеграції в органічному виробництві/ В. М. Микитюк, В. Ф. Шукалович // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук. – Житомир : Полісся, 2013. – С. 198–199
  4. Шукалович В.Ф. Інституціональне забезпечення розвитку сільських територій// В.Ф. Шукалович// Ефективна економіка. – 2014. - №8.- с. 54-58
  5. Шукалович В.Ф. Аналіз формування вертикально інтегрованих структур у птахівничому агробізнесі США: уроки для України/ В.Ф. Шукалович//Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2013. – Вип. 12. – Частина 1. – с.341-348.

 

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 

SHUKALOVYCH VasylMember of the teaching staff

PhD in Economics, Associate Professor

Analysis and Statistics Department

 

Current research:

Vertical integration in agribusiness: theory, methodology, governance.

Social and economic priorities of rural development under conditions of economic globalization and Euro integrational perspectives of Ukraine.

 

Projects participation:

2016 – «German-Ukrainian cooperation in organic agriculture», Federal Ministry of Food and Agriculture, AFC Consultants International GmbH

2016 – Management of Agricultural Land – German Experience”, German-Ukrainian Agricultural Policy Dialogue (APD), Berlin, Germany

2010 –“Understanding of Market Economics, Agribusiness Management and Higher Education” ( Faculty Exchange Program), United States Department of Agriculture, Washington DC; Pennsylvania State University, State College,USA.

 

Publications:

  1. Shukalovych V. Vertical integration, coordination and control in agribusiness//Nauka i economica. – Issue 4 (28). – Vol.1 – p. 202-209.
  2. Shukalovych V. Institutional providing of vertical integration for rural development//Effective Economy. – 2014. – Vol 8. – p. 54-59
  3. Shukalovych V., Mykytyuk V. About necessity of vertical integration of organic food production // Organic Production and Food Safety, Zhytomyr, 2015
  4. Shukalovych V. Mechanisms of decision-making in a governance of vertical integration processes in agribusiness//Economica APK. – 2014. – Vol. 6 - 44-49
  5. Shukalovych V. The Analysis of Forming of Vertically Integrated Structures in Poultry Agribusiness of the USA: Lessons for Ukraine // Economic Analysis. - – Vol 12. – p.341-348.

 

 

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.