Програма Еразмус+ освітній модуль Жан Моне проект "Аграрна політика ЄС"

Тема освітнього модулю: Аграрна політика ЄС

Основна метою проекту: отримання, засвоєння та розповсюдження знань щодо еволюційних засад, сучасного стану і перспектив розвитку Спільної аграрної політики ЄС. Проектом передбачено виконання завдань щодо підготовки та публікації наукових статей, монографії, методичних розробок, довідника; проведення конференцій, семінару, круглих столів; підготовка щорічних звітів про виконану роботу відповідно умов грантової угоди.

 

В межах реалізації проекту впроваджуються у навчальний процес ЖНАЕУ нові навчальні курси:

  • ЄС: від витоків до стратегії “Європа 2020”
  • САП ЄС: досвід і сучасна модель
  • Політика сільського розвитку ЄС
  • Агробізнес Європейського Союзу
  • Екологічне сільське господарство ЄС та стандарти якості і безпеки харчових продуктів.

Цільова аудиторія: студенти всіх спеціальностей, викладачі, державні службовці та члени громадських організацій, підприємці та працівники аграрного сектора економіки, лідери та члени сільських громад і всі зацікавлені особи громадянського суспільства.

Виконавці проекту:

Професор Зінчук Т.О. – науковий керівник проекту

Доцент Левківська Л.М. – академічний координатор проекту

Доцент Ковальчук О.Д.

Доцент Куцмус Н.М.

Доцент Шукалович В.Ф.

Умовами даного проекту не передбачено: стажування студентів, викладачів та учасників проекту за кордоном; навчання студентів та викладачів за кордоном;  відрядження студентів та викладачів за кордоном за рахунок грантових коштів; залучення до викладання дисциплін зарубіжних викладачів.

Очікувані результати впровадження проекту:

– забезпечення фахової підготовки в сфері організації та ведення сучасного аграрного бізнесу на інноваційній основі та європейських підходах;

– розширення компетенції з питань теоретично-методологічних засад європейської аграрної політики;

– визначення цілей та інструментів аграрної політики;

– оцінка ефективності та пріоритетів європейської аграрної політики;

– виділення сільського розвитку як найважливішої складової САП ЄС;

– володіння основами сучасної практики ЄС в екологічному розвитку сільського господарства.

Даний проект покликаний сприяти встановленню тісних контактів у сфері міжнародного співробітництва  між викладачами і дослідниками, студентами та науковими колами, державними органами влади та громадянського суспільства. Студенти та науковці можуть вибрати своє подальше навчання в країнах-членах ЄС, що сприятиме їх майбутній професійній кар'єрі.

 

Термін реалізації проекту: вересень 2016 – травень 2019 рр.