Програма Еразмус+ освітній модуль Жан Моне проект "Аграрна політика ЄС"

Куцмус Наталія Миколаївна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

Наукові інтереси:

Розвиток сільської економіки: гендерні імперативи

Соціально-економічні пріоритети сільського розвитку в умовах глобалізації економіки та євроінтеграційної перспективи України

 

Проекти:

2016 – проект наукового стажування, Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО), Німеччина.

2015 – “Гендерний підхід у розвитку аграрної освіти”, Міністерство освіти та науки України.

2012 – “Кон’юнктура світового та регіональних ринків агропродовольчої продукції груп 01-24 УТН ЗЕД та її вплив на ринкову рівновагу на аграрному ринку України”, Міністерство аграрної політики та продовольства України, ЖНАЕУ.

2010      “Підтримка дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в аграрному секторі України в реалізації програм розвитку сільського господарства та сільської місцевості з урахуванням досвіду Польщі та країн ЄС”, Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва, Польща.

 

Публікації:

  1. Куцмус Н. М. Проблеми політики сільського розвитку в ЄС / Теорія, практика та політика сільського розвитку / За ред. чл.-кор. НАНУ О.М.Бородіної та чл.-кор. УААН І.В.Прокопи. – Київ: Інститут економіки і прогнозування НАНУ, 2010. – C. 298–313.
  2. Куцмус Н.М. Європейський досвід розв’язання проблем сільського розвитку / Соціально-еконоімчні проблеми сільського розвитку: регіональний аспект / за ред. В.І.Ткачука // [В.І. Ткачук, А.О. Соколова, О.В. Голій та ін.], Видавництво ПП “Рута”, 2014. C. 263–278.
  3. Kutsmus N. Methodological peculiarities of rural economy research from neoruralism standpoint // N. Kutsmus // Baltic Journal of economical studies. – 2015. – No. 1 (2). – P. 69–76.
  4. Куцмус Н.М. Формування та реалізація гендерно-орієнтованої політики сільського розвитку у ЄС // Збірник наукових праць ТДАТУ (серія “Економічні науки”). – 2012. – №2(18). – С. 210–220.

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 

KUTSMUS NataliiaMember of the teaching staff

PhD in Economics, Associate Professor

Management of Foreign Economic Activities Department

 

Current research:

Rural economy development: gender imperatives.

Social and economic priorities of rural development under conditions of economic globalization and Eurointegrational perspectives of Ukraine.

 

Projects participation:

2016 – scientific internship project, Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), Germany.

2015 – “Gender approach to the agricultural education development”, Ministry of Science and Education of Ukraine.

2012 – “Conjuncture of world and regional markets of agro-food production of 01-24 UCG FEA groups and its influence on the market equilibrium of Ukraine’s agrarian market”, Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, Zhitomir National Agroecological University.

2010 – “Supporting the advisory services and other institutions functioning in the agrarian sector of Ukraine’s economy when accomplishing the program of the development of both agriculture and rural areas based on Poland and European Union experience”, Pomorie Advisory Committee, the Republic of Poland.

 

Publications:

  1. Kutsmus N. The problems of rural development policy in EU / In: The theory, policy and practice of rural development. / За ред. чл.-кор. НАНУ О.М.Бородіної та чл.-кор. УААН І.В.Прокопи. – Київ: Інститут економіки і прогнозування НАНУ, 2010. – C. 298–313.
  2. Kutsmus N. European experience or rural development problems solving / In: Social and economic problems of rural areas development: regional aspects / за ред. В.І. Ткачука // [В.І. Ткачук, А.О. Соколова, О.В. Голій та ін.], Видавництво ПП “Рута”, 2014. C.263–278.
  3. Kutsmus N. Methodological peculiarities of rural economy research from neoruralism standpoint // N. Kutsmus // Baltic Journal of economical studies. – 2015. – No. 1 (2). – P. 69–76.
  4. Kutsmus N. The formation and realization of EU gender-based rural development policy/ Н.М. Куцмус // Збірник наукових праць ТДАТУ (серія “Економічні науки”). – 2012. – №2(18). – С. 210–220.

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.