Програма Еразмус+ освітній модуль Жан Моне проект "Аграрна політика ЄС"

Ковальчук Олександр Дмитрович

кандидат економічних наук,

докторант

 

Наукові інтереси:

Інституційне забезпечення розвитку агробізнесу України

Гармонізація розвитку вітчизняного агробізнесу з європейською практикою господарювання

 

Проекти:

2010  –  “Підтримка дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в аграрному секторі України в реалізації програм розвитку сільського господарства та сільської місцевості з урахуванням досвіду Польщі та країн ЄС”, Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва, Польща.

2008  –   Учасник програми академічних обмінів «Fulbright Scholar Program», Державний університет Північної Дакоти, кафедра агробізнесу і прикладної економіки, США

2000 –    Програма обміну викладачами «Faculty Exchange Program» (вивчення практичних принципів функціонування ринкової економіки та системи вищої освіти в США, на прикладі Державного університету Небраска-Лінкольн, США)

 

Публікації:

  1. Ковальчук О. Д. Інституційні можливості розвитку агробізнесу в умовах реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС / О. Д. Ковальчук // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Warszawa. – 2016. – № 47(2). – С. 182-193 http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/5366/1/ZNUV_2016_2_182-193.pdf
  2. Kovalchuk O. The forecasting of bovine meat and milk world production / O. Kovalchuk // Наукові читання – 2015 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 40–44.
  3. Ковальчук О. Д. Перспективи використання інституційної cтруктури PGS у розвитку органічного виробництва / О. Д. Ковальчук // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. ІV Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2016. – С. 400–404. http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/5239/1/%D0%9Erganik_2016_400-404.pdf
  4. Kovalchuk O. The 2030 Agenda for Sustainable Development / O. Kovalchuk // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (55), т. 3. – С. 331–337.

 

E-mail: o.d.kovalchuk@gmail.com

 

 

Oleksandr KovalchukMember of the teaching staff

PhD in Economics,

Associate Professor

 

Research Interests:

Institutional providing of Ukraine agribusiness development

Harmonization of national agribusiness with European practice management

 

Projects participation:

2010    “Supporting the advisory services and other institutions functioning in the agrarian sector of Ukraine’s economy in accomplishing the program of the development of both agriculture and rural areas based on Poland and European Union experience”, Pomorie Advisory Committee, the Republic of Poland.

2008    Participant of the academic exchange program «Fulbright Scholar Program», North Dakota State University, the Department of Agribusiness and Applied Economics, USA

2000    «Faculty Exchange Program» - practical study of the market economy principles and the higher education system in the US at example of the State University Nebraska-Lincoln, USA

 

Publications:

  1. Kovalchuk O. (2016), "Institutional Opportunities of Agribusiness Development in Conditions of the Implementation of Association between Ukraine and the EU Agreement" Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Warszawa, pp. 182-193 (in Ukrainian) http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/g6hIo7vQafRGThi7R6APjFg1.pdf
  2. Kovalchuk O. (2016), "The forecasting of bovine meat and milk world production", Scientific Reading-2015, Zhytomyr, pp. 40-44, (in English).
  3. Kovalchuk O. (2016), "Prospects of the PGS institutional structure using in the development of organic production", International scientific and practical conference, ZNAU, Zhytomyr, Ukraine, pp. 400-404 (in Ukrainian) http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/5239/1/%D0%9Erganik_2016_400-404.pdf
  4. Kovalchuk O. (2016), "The 2030 Agenda for Sustainable Development", Review of ZhNAU, No. 1(55), Vol. 3, pp. 331-337 (in English).

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.